Wikia

LyricWiki

X-Que:Mazirudo Lyrics

1,799,041pages on
this wiki
Talk0
X-Que
StarIconGreen
This song is performed by X-Que.
Hona ndadzoka kubva kubasa
Anonditsvoda pahuma wauya
Akandisuwa anongobeeper
Ongotaura zvaanofeeler
Saka machinda
Musaite nharo
Muchindibvunza mibvunzo yakadaro
Kana ndichienda kumba early zvakadaro
Ndiye mukadzi anondipa mufaro
Nokuti

Ndiye wacho ane marudo

Mazirudo
Iye wacho ane marudo, marudo
Mazirudo
Iye wacho ane marudo,
Ane mazirudo
Iye wacho ane marudo, (ehe)
Mazirudo

Now baby unondipa rudo rwakakodzera
Ndaneta ndadzoka unondimbundira
Wondifeeder nerudo
Ndozvimbirwa

Around Wikia's network

Random Wiki