FANDOM

1,976,054 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Hymne Viii - Wolf And The Night

This song is by Ulver and appears on the album Nattens Madrigal - Aatte Hymne til Ulven i Manden (1996).

Hafvde Kiærlighed lænkelagt
Dend utæmmede Mackt?

Han glemmer det han legger dødt
Ingen Minder stiiger fra Graven brat
Ingen Anger gliider giennem Siælens Nat

Med Ydmyghedens Taarer smigrede hun
Dend Guddom som hun hadete medens hun frycktede

Hendes Væsen, lig et Lam
Gik ham ey forbi
For hun hafde rørt ved ham
Øfved sin Magi

Uagtet disse Siæle tvende
Een hafvde at ende

Nye Smerte klinger frem aff gammel Klage
Tragoedie aff uaffbrudne Dage

Ukuelig, dend Tørst
Hinsidigt, det Begiær

Nu drev han yr & gal
I sorthiærtet Kval

Vintrens kulde
Snart tilfulde
- oc hans Længsel -
Mod een Vinternat
Ulven vandrer eene

----------

Had Love fetter'd this force of free?

What he leaves dead, he forgets
No memories arise from the grave,
No anger glides through the night of Soules

With humble tears she flatter'd
The Divinitie shes hated and fear'd

Her lamb-like nature
Left him not untouch'd
By Magick she was bound
To the Beast within him

These Soules twain
Enforced one's end

Payne anew from woe of olde
A Tragedie of endless dayes

Insatiable, the thirst
Inconceivable, the lust

Wild & mad he hunts
In anguish black at heart

The winter's colde
Soone fulfill'd
- And his yearning
Towards a winter's night

Wandering alone,
The Wolf