FANDOM

1,993,247 Pages

A Knife In The Dark

The Nine Lords are [approaching].
[The] Nine are coming
We renounce our Ma[ker].
[Ma]ker, Ma[ker]
We [cleave] to the dark[ness].

We renounce our Ma[ker of Unending Life].
[Cre]ator of Unending [Life].
Behold! The Lords ourselves.

Original (Adûnaic)

Bârî'n Nidir nê[nâkham]
[Ni]dir nênâkham
Nêbâbîtham Ma[gânanê]
[Ma]gâna[nê] [Magâ]nanê
Nêtab[dam] dâur-[ad]

Nêbâbîtham Ma[gânanê Katharâd]
[Ma]gâna[ne] Katha[râd]
Bârî'n îdô nêd