FANDOM

1,999,868 Pages

The Dutch title of this song is "De Zevende Nacht". The English translation is "The Seventh Night".

DutchEdit

dit is het begin
maar het lijkt wel een einde
ik weet niet wat het is
voel me woest en leeg tegelijk
de zevende nacht
de laatste hand
het begint
en het is voorbij

alles is van mij
ook het licht en ook het water
de man is wel oké
maar ik twijfel over haar
ik weet niet wat het is
de laatste tijd
denk ik vaak
alleen aan haar

hoe ze loopt, hoe ze lacht, wat ze zingt heb ik gemaakt, ik kan het weten
maar als ze droomt, ben ik haar kwijt, kijk ik naar haar terwijl ze slaapt
ze doet alleen maar wat ze wil het lijkt wel of alsof ze twijfelt
haar wegen zijn zo ondoorgrondelijk vandaag

de zevende nacht
en ik zweef over 't water
de sterren in mijn hand
zou ik ruilen voor een dag

alles is van mij
maar de laatste tijd
ik weet niet wat het is
voel me woest en leeg tegelijk
ik ben alleen
voor altijd

hoe ze loopt hoe ze lacht wat ze zingt heb ik gemaakt ik kan het weten
maar als ze droomt ben ik haar kwijt kijk ik naar haar terwijl ze slaapt
ze doet alleen maar wat ze wil het lijkt wel of alsof ze twijfelt
haar wegen zijn zo ondoorgrondelijk vandaag

EnglishEdit

this is the beginning
but it seems like an end
I don't know what it is
feel rage and emptiness at the same time
the seventh night
the last hand*
it starts
and it has passed

everything is mine
both the light and the water
the man is OK
but I'm not sure about her
I don't know what it is
but lately
often I think
only about her

how she walks, how she laughs, what she sings was made by me, I could know
but when she dreams, I lose her, I watch her as she sleeps
she only does what she wants, it seems like she's not sure about something
she's working in mysterious ways today**

the seventh night
and I'm hovering over the water
the stars in my hand
I would trade for a day

everything is mine
but lately
I don't know what it is
feel rage and emptiness at the same time
I am alone
for eternity

how she walks, how she laughs, what she sings was made by me, I could know
but when she dreams, I've lost her, I watch her as she sleeps
she only does what she wants, it seems like she's not sure about something
she's working in mysterious ways today**

NotesEdit

  • "Laying the last hand" on something (de laatste hand leggen aan iets) is an expression in Dutch meaning "to finish something"
  • Literally "her ways are so mysterious today," but this reflects its meaning better, as it's based on the expression "God works in mysterious ways"