FANDOM

1,999,868 Pages

The Latvian title of this song is "Pār Kalniņu Ūsiņš Jāj". The English translation is "Ūsiņš Rides Over the Hill".

LatvianEdit

Pār kalniņu Ūsiņš jāj
Ar akmeņa kumeliņ'
Tas atnesa kokiem lapas
Zemei zaļu āboliņ'

Ūsiņā, Mārtiņā
Saldu daru alutiņ'
Mārtiņš miežus audzināja
Ūsiņš labus kumeliņus

Ei Ūsiņi, labais vīrs
Jāj ar manīm pieguļā
Es guntiņas kūrējiņš
Tu kumeļu ganītājs

Ūsiņam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem
Lai tek manis kumliņis
Deviņiem celiņiem

English translationEdit

Ūsiņš rides over the hill
On a horse of stone
He brings leaves for the trees
Green clover for the ground

In a day of Ūsiņš, in a day of Mārtiņš
I made the sweet beer
Mārtiņš grew the barley
Ūsiņš raised good horses

Hey Ūsiņš, good man!
Ride with me on the pastures
I will start a little fire
You will herd the horses

For Ūsiņš, I sacrificed a cock
With nine curls on his comb
So my horse can run
Along nine pathways