FANDOM

1,999,051 Pages

The Latvian title of this song is "Kur Tu Jāsi, Bāleliņi?". The English translation is "Where Will You Ride, Brother?".

LatvianEdit

Kur tu jāsi, bāleliņi
vakarā kājas auni?
Ej māsiņa, nevaicā
Atnes manu cepurīti

Kur tu jāsi, bāleliņi
es atnesu cepurīti
Ej māsiņa, nevaicā
Atnes manu zobentiņu

Kur tu jāsi, bāleliņi
Es atnesu zobentiņu
Ej, māsiņa, nevaicā
Sedlo manu kumeliņu

Kur tu jāsi, bāleliņi
Es sedloju kumeliņu
Jāšu tālu svešumā
Sargāt savu tēvu zemi

Šķir, dieviņi, manu ceļu
Sargā manu augumiņu
Lai godam es varētu
Ienaidnieku uzvarēti

Englisch translationEdit

"Where will you ride, brother?
Putting on shoes in the evening?"
Go, sister, do not ask
Bring me my hat

"Where will you ride, brother?
I brought you your hat"
Go, sister, do not ask
Bring me my sword

"Where will you ride, brother?
I brought you your sword"
Go, sister, do not ask
Saddle my horse

"Where will you ride, brother?
I saddled your horse"
I will ride far, far away
To defend my fathers' land

Choose Dievs, my pathway
And watch over my body
So that I can easily
Win victory over my enemies