FANDOM

1,999,061 Pages

The Latvian title of this song is "Aiziedams Pērkons Grauda". The English translation is "Perkons Thundered As He Left".

LatvianEdit

Aiziedams Pērkons grauda
Krustām škīla uguntiņu
Aizdzīdamis jodu māti
Aiz deviņi ezeriņi

Lietiņš lija saulītē
Velēnieši kāzas dzēra
Man bāliņis jauns nomira
Veļos ņēma līgaviņu

Dieva dēli vedējiņi
Saules meitas panāksnīcas
Tās pūriņa darītājas
Dāvaniņu devējiņas

Ošam kāra zelta dvieli
Ozolami sudrabiņ'
Mazajami kārklīšami
Uzmauc zelta gredzentiņu

Kad es miršu, i es būšu
Velēniešu godiņā

Englisch TranslationEdit

Pērkons thundered as he left
Striking fires crosswise
Scaring away demons' mother
Far beyond the nine lakes

Rain poured from the sun
Dead souls feasted at the wedding
My brother died young
And chose a bride from the otherworld

Sons of Dievs were bridegrooms
Daughters of Saule were bridesmaids
They were the dowry makers
And the gift givers

From the ash they hung a golden towel
From the oak, a silver one
The little willow was adorned
With a golden ring

When I die, then I will be
Honoured in the land of dead