FANDOM

1,960,859 Pages

StarIconBronze

Semigalls' Warchant (1997)Edit

Skyforger - Semigalls' Warchant

Semigalls' Warchant

 1. Saullekt Par Sveto Mezu
 2. Werewolves
 3. Virsaitis Nameisis
 4. Akmeni Iekaltas Zimes
 5. Night Of The Winter Solstice
 6. Sen Dziedeju, Nu Ieragu
 7. Semigalls' Warchant

Kauja Pie Saules (1998)Edit

Skyforger - Kauja Pie Saules

Kauja Pie Saules

 1. Zviegtin' Zviedza Kara Zirgi - Neighed The Battlehorses
 2. Kauja Pie Saules. 1236 - The Battle Of Saule
 3. Senču Ozols - The Ancient Oak
 4. Viestarda Cīņa Pie Mežotnes - Viestards' Fight At Mezotne
 5. Kurši - Kurshi
 6. Kalējs Kala Debesīs - Forger Forged Up In The Sky
 7. Kam Pūšat Kara Taures - Why The Horns Of War Are Blown
 8. Kauja Garozas Silā. 1287 - Battle At Garoza Forest
 9. Svētais Ugunskrusts - The Sacred Firecross

Latviešu Strēlnieki (2000)Edit

Skyforger - Latviešu Strēlnieki

Latviešu Strēlnieki

 1. Latviešu Strēlnieki
 2. Kauja Pie Plakaniem, Kauja Pie Veisiem
 3. 1916. Gada Marts
 4. Naves Sala
 5. Sesas Arprata Dienas
 6. Pulkvedis Briedis
 7. Tirela purva
 8. Esat Ka Viri
 9. Dzives Vismelnaka Stunda
 10. Uz Karinu Balins Jaja

Perkonkalve (2003)Edit

Skyforger - Perkonkalve

Perkonkalve

 1. Intro
 2. Kad Usins Jaj
 3. Gada Isaka Nakts
 4. Nakts Debesu Karakungs
 5. Garais Dancis
 6. Perkonkalve
 7. Migla, Migla, Rasa, Rasa (Svetas Vedibas)
 8. Cusku Sieviete
 9. Caur Aizsaules Vartiem
 10. Tumsa Un Sala

Zobena Dziesma (2003)Edit

Skyforger - Zobena Dziesma

Zobena Dziesma

 1. Sen Dzirdēju, Nu Ieraugu
 2. Zobena Dziesma
 3. Pārkiuns Veda Vedekļeņu
 4. Gatavs Biju Karavīrs
 5. Apkārt Kalnu Gāju
 6. Prūšu Meita Karā Jāja
 7. Aiziedams Pērkons Grauda
 8. Sidrabiņa Upe Tek
 9. Migla Migla, Rasa Rasa
 10. Zirgi Zviedza
 11. Kur Tu Jāsi, Bāleliņi
 12. Zviegtin' Zviedza Kara Zirgi
 13. O Kai Saulute Tekejo
 14. Pār Kalniņu Ūsiņš Jāj
 15. Cekulaina Zīle Dzied

Kurbads (2010)Edit

Skyforger - Kurbads

Kurbads

 1. Curse Of The Witch
 2. Son Of The Mare
 3. The Nine-headed
 4. Bewitched Forest
 5. In The Yard Of The Father's Son
 6. The Devilslayer
 7. The Stone Sentinel
 8. In The Underworld
 9. Black Rider
 10. The Last Battle
 11. Kurbads

Other SongsEdit

 1. Kur Tu Jasi, Balelini?
 2. Migla, Migla, Rasa, Rasa (Svetas Vedibas)
 3. Sen Dzirdeju, Nu Ieraugu
 4. Uz Ziemeļkrastu

Additional information

Related artists:
Genres:
Record labels:

External links