FANDOM

1,999,581 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Seinn

This song is by Shine and appears on the album Sugarcane (2001).

Gur a muladach tha mi
'S mi air airigh ri bhainne

Seinn o ho ro seinn
Seinn o ho ro leannain
Seinn o ho ro seinn

Gur a muladach sgith mi
'S mi leam fhin air tir m' aineol

Seinn o ho ro seinn
Seinn o ho ro leannain
Seinn o ho ro seinn

Cha b'ionnan mar a tha mi
Man do dh'fhag mi'm braighe Raineoch

Seinn o ho ro seinn
Seinn o ho ro leannain
Seinn o ho ro seinn

Le'm phiuthar le mo bhrathair
Ged bhith manran ri'm leanann

Seinn o ho ro seinn
Seinn o ho ro leannain
Seinn o ho ro seinn

Ann am bothag an t'sùgraidh
'Se bu dunnaig ri Barrach

Seinn o ho ro seinn
Seinn o ho ro leannain
Seinn o ho ro seinn

Ann an eilean an leodach
Far am pos gach caileig

Seinn o ho ro seinn
Seinn o ho ro leannain
Seinn o ho ro seinn

Seinn o horo Thormaid
Air nan gorm shuilean meallach

Seinn o ho ro seinn
Seinn o ho ro leannain
Seinn o ho ro seinn

Seinn o horo Ruairi
Bith daoin-uaisle air do bhanais

Seinn o ho ro seinn
Seinn o ho ro leannain
Seinn o ho ro seinn

Gur a muladach tha mi
'S mi air airigh ri bhainne

Seinn o ho ro seinn
Seinn o ho ro leannain
Seinn o ho ro seinn

External links