FANDOM

1,999,912 Pages

Aaysha leek, omry eih law mosh wayak
Aywa aasha aashan bahwak
Kol helmy laeto maak
Beek el haya ya habibi haya
Wa elly ablak mosh fakra
Wo elly baadak mosh aayza
Aayza aesh, omri beek
Wa ansa khofy, wa ansa dafy
Bein eidek

Aweeny beek
Awy alby aashan yaesh
Omri baadak, maysawish
Men zaman ana bastanak
Aweeny beek
Aayza gowa einaya adareek
Aayza aeshlak wa amout feek
Omri eih law mosh wayak

Kol yom, aeshtoh ablak, omroh rah
Gowa hodnak ana bartah
Wo elly aada, khalas nasya
Eeih ahla wo elly maak aaysha
Wa elly wa ana ganbak hassa
Kont ablak mosh aarfa
Mosh hakoun, ella leek
Kol haga habibi feya betnadeek

Aweeny beek
Awy alby aashan yaesh
Omri baadak, maysawish
Men zaman ana bastanak
Aweeny beek
Aayza gowa einaya adareek
Aayza aeshlak wa amout feek
Omri eih law mosh wayak

Aweeny beek
Awy alby aashan yaesh
Omri baadak, maysawish
Men zaman ana bastanak
Aweeny beek
Aayza gowa einaya adareek
Aayza aeshlak wa amout feek
Omri eih law mosh wayak
Aaysha leek, omry eih law mosh wayak
Aywa aasha aashan bahwak
Kol helmy laeto maak
Beek el haya ya habibi haya
Wa elly ablak mosh fakra
Wo elly baadak mosh aayza
Aayza aesh, omri beek
Wa ansa khofy, wa ansa dafy
Bein eidek

Aweeny beek
Awy alby aashan yaesh
Omri baadak, maysawish
Men zaman ana bastanak
Aweeny beek
Aayza gowa einaya adareek
Aayza aeshlak wa amout feek
Omri eih law mosh wayak

Kol yom, aeshtoh ablak, omroh rah
Gowa hodnak ana bartah
Wo elly aada, khalas nasya
Eeih ahla wo elly maak aaysha
Wa elly wa ana ganbak hassa
Kont ablak mosh aarfa
Mosh hakoun, ella leek
Kol haga habibi feya betnadeek

Aweeny beek
Awy alby aashan yaesh
Omri baadak, maysawish
Men zaman ana bastanak
Aweeny beek
Aayza gowa einaya adareek
Aayza aeshlak wa amout feek
Omri eih law mosh wayak

Aweeny beek
Awy alby aashan yaesh
Omri baadak, maysawish
Men zaman ana bastanak
Aweeny beek
Aayza gowa einaya adareek
Aayza aeshlak wa amout feek
Omri eih law mosh wayak