Fandom

LyricWiki

Runrig:Mairi Lyrics

1,908,814pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
StarIconGreen
LangIcon
Mairi

This song is by Runrig and appears on the album The Highland Connection (1979).

Dorch an nochd tha'n t-Eilean
Dathan air am fuadach far nam beann
Tha faileas a'tuiteam bhon an Stor
Mar t-fhalt dorch a suabadh do cheann

Horo Mhairi o
Horo Mhairi o
Horo Mhairi o
'S mi 'gad ionndrain ho ro

De math an tobar gun an t-uisge
De math an corp gun cridh'
Nam biodh neart an Stoir 'nam lamhan
Bhiodh sinn le'r cheile's an Eilean a rithis

Horo Mhairi o
Horo Mhairi o
Horo Mhairi o
'S mi 'gad ionndrain ho ro.

'S doch nach fhaigh sinn neamh no beatha eile
Nuair a dhuineas suilean aig deireadh lath
Ach fhuair mi mo neamh an seo's an aite
Far an d'thug thu dhimh do lamh's do cridhe slan

Horo Mhairi o
Horo Mhairi o
Horo Mhairi o
'S mi 'gad ionndrain ho ro.

Music by:

Rory MacDonald

Lyrics by:

Calum MacDonald