FANDOM

1,999,103 Pages

SicilianoEdit

Ah ca n’haju lu pedi, lu pedi di l’anatra
pedi cu pedi mi dici ca veni
e come veni si nni va
n’haju lu pedi di l’anatra.

Ah ca n’haju la gamba, la gamba di l’anatra
gamba cu gamba tira ca ti nciarma
pedi cu pedi mi dici ca veni
e comu veni si nni va
n’haju lu pedi di l’anatra

Ah ca n’haju la coscia, la coscia di l’anatra
coscia cu coscia tira ca ti ncoscia
gamba cu gamba tira ca ti nciarma
pedi cu pedi mi dici ca veni
e come veni si nni va
n’haju lu pedi di l’anatra

Ah ca n’haju lu ciarrabbaddazzu, lu ciarrabbaddazzu di l’anatra
ciarrabbaddazzu lu strinciu e l’abbrazzu
coscia cu coscia tira ca ti ncoscia
gamba cu gamba tira ca ti nciarma
pedi cu pedi mi dici ca veni
e come veni si nni va
n’haju lu pedi di l’anatra

Ah ca n’haju la panza, la panza di l’anatra
panza cu panza tira ca t’avanza
ciarrabbaddazzu lu strinciu e l’abbrazzu
coscia cu coscia tira ca ti ncoscia
gamba cu gamba tira ca ti nciarma
pedi cu pedi mi dici ca veni
e come veni si nni va
n’haju lu pedi di l’anatra.

Ah ca n’haju lu pettu, lu pettu di l’anatra
e cu lu pettu mi conzu lu lettu
panza cu panza tira ca t’avanza
ciarrabbaddazzu lu strinciu e l’abbrazzu
coscia cu coscia tira ca ti ncoscia
gamba cu gamba tira ca ti nciarma
pedi cu pedi mi dici ca veni
e come veni si nni va
n’haju lu pedi di l’anatra.

ItalianoEdit

Ah che ho il piede, il piede dell’anatra
piede con piede mi dice che viene
e come viene se ne va
ho il piede dell’anatra.

Ah che ho la gamba, la gamba dell’anatra
gamba con gamba, tira che ti accalora
piede con piede mi dice che viene
e come viene se ne va
ho il piede dell’anatra.

Ah che ho la coscia, la coscia dell’anatra
coscia con coscia, tira che ti stringe
gamba con gamba, tira che ti accalora
piede con piede mi dice che viene
e come viene se ne va
ho il piede dell’anatra.

Ah che ho lu ciarrabbaddazzu, lu ciarrabbaddazzu dell’anatra
ciarrabbaddazzu lo stringo e l’abbraccio
coscia con coscia, tira che ti stringe
gamba con gamba, tira che ti accalora
piede con piede mi dice che viene
e come viene se ne va
ho il piede dell’anatra.

Ah che ho la pancia, la pancia dell’anatra
pancia con pancia, tira che ti si avvicina
ciarrabbaddazzu lo stringo e l’abbraccio
coscia con coscia, tira che ti stringe
gamba con gamba, tira che ti accalora
piede con piede mi dice che viene
e come viene se ne va
ho il piede dell’anatra.

Ah che ho il petto, il petto dell’anatra
e con il petto mi preparo il letto
pancia con pancia, tira che ti si avvicina
ciarrabbaddazzu lo stringo e l’abbraccio
coscia con coscia, tira che ti stringe
gamba con gamba, tira che ti accalora
piede con piede mi dice che viene
e come viene se ne va
ho il piede dell’anatra.