FANDOM

1,941,098 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Etbaudinsna

This song is by Romowe Rikoito and appears on the album Āustradēiwa (2005).

Jāu saulīka etkūmps etskīwusi swītan baudinna
Bē saltas zēimas pastangans grawīntei glaudāi si.
Stāi pasallai sen laddans jāu pagaūwa engēibtwei,
Ēn nika spāinawints snāigs wiskwēi jau ast wīrtuns.

Tīt laukans tepjai winnai aīnat gaiwinnantei glabba
Bē wisawīdans zalīkans wakēi ezze gallan etskītwei.
Guddis sen wissamans meddins pabuddusis ast ezze māigu,
Lāukan ir gārbai ir līndas aumetta jau kizzins.

Wissalab, ka en assan’s dergīsnai aulaūwa raudāntei,
Wissalab, ka en azzaru ilgi giwāntei perzēimau
Adder pa swajjai kīrnan bēi per zēiman enmigguns,
Wissalab en pulkammans izlīzuns wassaran zmūnint.

External links