FANDOM

1,999,692 Pages

The Dutch title of this song is "Malle Babbe". The English translation is "Malle Babbe".
Translation disclaimer at the bottom of the page

DutchEdit

Je schuimt de straten af
en volgt het dievenspoor
met schooiers en soldaten,
hun petten op één oor
Je tilt je rokken op
en lacht naar iedere man
die in het donker wel durft
wat overdag niet kan

En bij nacht
in de kroegen hier,
gaat je naam in het rond
bij het blond schuimend bier

Ik ken ze één voor één,
de heren van fatsoen,
ik zal ze nooit vergeten
zoals ze jou wel doen
Hoe vaak heb jij zo'n kop,
bezopen, stom en geil,
niet aan je borst gedrukt,
je lijf nat van zijn kwijl

En bij nacht
in de kroegen hier,
gaat je naam in het rond
bij het blond schuimend bier

Malle Babbe kom,
Malle Babbe kom hier,
lekker stuk, malle meid,
lekker dier van plezier
Malle Babbe is rond,
Malle Babbe is blond,
een zoen op je mond,
Malle Babbe, je lekkere kont

En 's zondags in de kerk
dan zit daar zo'n meneer,
stijf als een houten plank
met spijkers in zijn kop
te kijken in zijn bank
Een zwart lakens pak
om zijn zondige lijf,
bang voor de duivel
en bang voor zijn wijf
En zuinig een cent
in het zakje doen
Zo koopt hij zijn ziel weer terug
en zijn fatsoen

En jij moet achteraan
in het donker ergens staan
zoals het hoort

Maar eens dan komt de dag,
dan luiden ze de klok,
dan draag jij witte bloemen
en linten aan je rok
Wanneer we met elkaar
gearmd de kerk uitgaan,
wat zullen ze dan kijken,
daar denk ik altijd aan

Als bij nacht
in de kroegen hier,
ik je naam weer hoor
bij het blond schuimend bier

Malle Babbe kom,
Malle Babbe kom hier,
lekker stuk, malle meid,
lekker dier van plezier
Malle Babbe is rond,
Malle Babbe is blond,
een zoen op je mond,
Malle Babbe...

English TranslationEdit

You're skimming the streets
Along the thieves' trail
With proles and soldiers
Their caps on one ear
You lift your skirts
And smile at every man
Who dares to do at night
what he cannot in light

And at night
Here in the pubs
Your name passes around
With the blonde frothy ale.

I know them, one by one
The gentlemen, all decent
I will never forget them
As they do with you
How often didn't you clutch
their heads, drunk, thick, horny
to your breast
your body wet with his drool

And at night
Here in the pubs
Your name passes around
With the blonde frothy ale.

Malle Babbe come,
Malle Babbe come here
Hot thing, crazy girl,
Pleasure animal
Malle Babbe is full
Malle Babbe is blonde
A kiss on your mouth
Malle Babbe, your nice bottom

And Sunday in the church
Such a gentleman sits there
stiff as a wooden plank
with nails in his head
looking in his pew
A black Sunday suit
on his sinful body,
afraid of the devil
and afraid of his wife
And glumly putting
a penny in
Buying back his soul
and his decency.

And you, you must stand
in the back in the dark
as it should be.

But once, the day will come
They will ring the bells
You will wear white flowers
and ribbons on your skirt
When we leave the church
together, hand in hand
The looks on their faces,
I always imagine.

And if at night
Here in the pubs
I hear your name again
With the blonde frothy ale.

Malle Babbe come,
Malle Babbe come here
Hot thing, crazy girl,
Pleasure animal
Malle Babbe is full
Malle Babbe is blonde
A kiss on your mouth
Malle Babbe...

Translation disclaimerEdit

This song was translated by a user of this site who cannot guarantee that the translation is correct, accurate or suitable for any purpose. The original lyrics contain specifically Dutch words, terms which are rarely used, and concepts which are hard to translate in English