FANDOM

2,000,036 Pages

The Swedish title of this song is "Inget Hopp". The English translation is "No Hope".

SwedishEdit

Vem hade anat det här?
Det kunde ej ske
En dag prövades vår sfär
Med mer än den mäktade med

Att oljepriserna steg
Visste vi om
Men folkets ledare teg
När kriget kom

Vi krälar som trälar
Kriget tog våra själar
Vi blöder, som bröder
Vi ser hur marken glöder

Vi lever i förtvivlans makt
Och gudarna har övergivit oss
Vi drivs utav desperationen
Snart för trötta för att slåss
Kampen för blotta livet
Tvingar oss intill vansinnets kant
Hör skriet från en svartbränd vildmark
Ropen från ruinens brant

När vätebomberna föll
Brann marken röd
Tills fronten ej längre höll
Då kom vår död

En ynka samling av män
Kvinnor och barn
Kämpar för framtiden än
Mot dödens kvarn

Vi krälar som trälar
Kriget tog våra själar
Vi blöder, som bröder
Vi ser hur marken glöder

Vi dväljs i evigt mörker
Onda krafter har belägrat våran tid
Här är allt mänskligt liv förverkat
Här finns endast kamp och strid
Den nukleära vinden
Sliter köttet från ännu en kropp
Här finns det ingenting att be för
Ingen framtid, inget hopp

Vi krälar som trälar
Kriget tog våra själar
Vi blöder, som bröder
Vi ser hur marken glöder

Vi lever i förtvivlans makt
Och gudarna har övergivit oss
Vi drivs utav desperationen
Snart för trötta för att slåss
Kampen för blotta livet
Tvingar oss intill vansinnets kant
Hör skriet från en svartbränd vildmark
Ropen från ruinens brant

Vi dväljs i evigt mörker
Onda krafter har belägrat våran tid
Här är allt mänskligt liv förverkat
Här finns endast kamp och strid
Den nukleära vinden
Sliter köttet från ännu en kropp
Här finns det ingenting att be för
Ingen framtid, inget hopp

EnglishEdit

Who could have suspected this?
It could not happen
One day our sphere was tried
With more than it could handle

That the oilprices rose
That we knew
But the leader of the people remained silent
When the War came

We crawl like thralls
The war took our souls
We bleed, like brothers
We see how the ground glows

We live in the power of despair
And the gods have abandoned us
We are driven by the desperation
Soon too tired to fight
The fight for mere life
Drives us to the brink of madness
Hear the call from a blackburned wilderness
The cries from the precipice of ruin

When the hydrogen bombs fell
The ground burned red
'Til the front no longer endured
Then our death came

A small gathering of men
Women and children
Still fights for the future
Against the mill of death

We crawl like thralls
The war took our souls
We bleed, like brothers
We see how the ground glows

We dwell in eternal darkness
Evil powers have besieged our time
Here all human life is forfeit
Here is only struggle and fight
The nuclear wind
Tears the flesh of another body
Here there is nothing to pray for
No future, no hope

We crawl like thralls
The war took our souls
We bleed, like brothers
We see how the ground glows

We live in the power of despair
And the gods have abandoned us
We are driven by the desperation
Soon too tired to fight
The fight for mere life
Drives us to the brink of madness
Hear the call from a blackburned wilderness
The cries from the precipice of ruin

We dwell in eternal darkness
Evil powers have besieged our time
Here all human life is forfeit
Here is only struggle and fight
The nuclear wind
Tears the flesh of another body
Here there is nothing to pray for
No future, no hope