FANDOM

1,985,349 Pages

Xiz tâ bâde dar-pyâle konim
Xiz tâ bâde dar-pyâle konim
Gol-e ru-ye qode ču lâle konim
Gol-e ru-ye qode ču lâle konim
Xiz tâ bâde dar-pyâle konim
Xiz tâ bâde dar-pyâle konim

Bâ me-jânfazây o
Bâ me-jânfazây o
Bâ me-jânfazây o nağme-ye čang
Tâ be key
Tâ be key
Tâ be key xun xorim o nâle konim
Tâ be key xun xorim o nâle konim

Molk-e-divân be xun-e qabâle konid