FANDOM

1,998,883 Pages

Biyaa ke borem baa mazaar
Mollaa Mohmad jaan
Sail-e gole lala zaar waa waa nafas jaan
Sail-e gole lala zaar waa waa dilbar jaan

Biyaa ke borem baa mazaar
Mollaa Mohmad jaan
Sail-e gole lala zaar waa waa nafas jaan
Sail-e gole lala zaar waa waa dilbar jaan

Biyaa ke borem baa mazaar
Mollaa Mohmad jaan
Sail-e gole lala zaar waa waa nafas jaan
Sail-e gole lala zaar waa waa dilbar jaan

Sareko-ye biland fareaad o kardam
Ali sher-e khudaa raa yaad o kardam
Ali sher-e khudaa raa yaad o kardam
Ali sher-e khudaa yaa shaaye mardaan
Dil e naa shaad o raa shaad o kardan
Dil e naa shaad o raa shaad o kardan

Biyaa ke borem baa mazaar
Mollaa Mohmad jaan
Sail-e gole lala zaar waa waa nafas jaan
Sail-e gole lala zaar waa waa dilbar jaan

Ali sher-e khudaa dardam doaakon
Manaajaat-e maraa peesh-e khodaakon
Manaajaat-e maraa peesh-e khodaakon
Cheraaghaae rughane nazret o meedom
Bo har jaa aashq est dardesh doaakon
Bo har jaa aashq est dardesh doaakon

Biyaa ke borem baa mazaar
Mollaa Mohmad jaan
Sail-e gole lala zaar waa waa nafas jaan
Sail-e gole lala zaar waa waa dilbar jaan