FANDOM

1,994,408 Pages

The Drunken Piper

Chorus
Where I will be and there would be my hope
Where I will be and there would be my hope
Where I will be and there would be my hope
Where I will be is where my hope will be

Travelling the beaches and walking on the sand
Travelling the beaches and walking on the sand
Travelling the beaches and walking on the sand
Where I will be is where my hope will be

Sine and I will go to the piper's house
Sine and I will go to the piper's house
Sine and I will go to the piper's house
and dance a reel on the floor

As the piper gives us a tune for the reel
As the piper gives us a tune for the reel
As the piper gives us a tune for the reel
The shepherd has a fiddle and the craftsman has a pipe

Original (Gaelic)

Séist
Far am bi mi fhìn is ann a bhios mo dhòchas
Far am bi mi fhìn is ann a bhios mo dhòchas
Far am bi mi fhìn is ann a bhios mo dhòchas
Far am bi mi fhìn bidh mo dhòchas ann

Siubhal air na cladaichean 's a' coiseachd air a' ghainmhich,
Siubhal air na cladaichean 's a' coiseachd air a' ghainmhich,
Siubhal air na cladaichean 's a' coiseachd air a' ghainmhich,
Far am bi mi fhìn bidh mo dhòchas ann

Théid mi fhìn is Sìne null gu taigh a' phìobair,
Théid mi fhìn is Sìne null gu taigh a' phìobair,
Théid mi fhìn is Sìne null gu taigh a' phìobair,
'S nì sinn brod an ruidhle leinn fhìn air an làr.

Is mar d'thoir am pìobair puirt dhuinn airson ruidhle,
Is mar d'thoir am pìobair puirt dhuinn airson ruidhle,
Is mar d'thoir am pìobair puirt dhuinn airson ruidhle,
Tha fìdheal aig a' chiobair is pìob aig a' cheard.