FANDOM

1,998,829 Pages

Gofta man an toranj am, k'andar jahan nagonj am
Goftam beh az toranji, leeken be dast nayaee

Gofta to az kojayee, k'ashofte minomayee
Goftam manam gharibi, az shahre ashenayee

Gofta sare che dari, kaz sar khabar nadari
Goftam bar aastanat, daram sare gedayee

Gofta be del robayee, ma ra che gooneh beeni?
Goftam cho kharmanee kol, dar bazme delrobayee

Goftam ke booye zolfat, gomrahe alamam kard
Gofta agar bedani, ham oot rahbar ayad

Goftam ke nooshe la'alat, ma ra be arezoo kosht
Gofta to bandegi kon, koo bande parvar ayad