FANDOM

1,941,442 Pages

[00:00.01]--
[00:13.25]Lill-Kerstin och moder de lade gull i bår
[00:16.24]-Vem bryter löv av liljeträd?-
[00:19.53]Lill-Kerstin hon sörjer sin fästeman ur grav
[00:22.66]-I fröjden eder alla dagar-
[00:25.51]--
[00:26.28]Han knacka på dörren med fingrarna små:
[00:28.96]-Vem bryter löv av liljeträd?-
[00:32.29]"Stå upp, Liten Kerstin, tag låsen ifrå'!"
[00:35.91]-I fröjden eder alla dagar-
[00:38.56]--
[00:39.21]"Med ingen så haver jag stämma satt
[00:42.26]-Vem bryter löv av liljeträd?-
[00:44.89]och ingen så släpper jag in här om natt"
[00:48.43]-I fröjden eder alla dagar-
[00:51.56]--
[00:52.04]"Stå upp, Liten Kerstin, tag låsen ifrå'
[00:55.09]-Vem bryter löv av liljeträd?-
[00:57.85]Jag är den ungersven du förr hållit å"
[01:01.51]-I fröjden eder alla dagar-
[01:04.36]--
[01:05.25]Och jungfrun hon månde så hasteligt uppstå
[01:07.81]-Vem bryter löv av liljeträd?-
[01:10.90]Så lät hon tager den låsen ifrå
[01:14.88]-I fröjden eder alla dagar-
[01:17.53]--
[01:17.93]Så satte hon honom på rödan guldskrin
[01:20.94]-Vem bryter löv av liljeträd?-
[01:23.86]och tvådde hans fötter i klaraste vin
[01:27.43]-I fröjden eder alla dagar-
[01:30.35]--
[01:30.76]Så lade de sig i sängen ner
[01:33.56]-Vem bryter löv av liljeträd?-
[01:36.93]De talte så mycket, de sovo inte mer
[01:39.94]-I fröjden eder alla dagar-
[01:42.87]--
[02:08.95]Och hanarna börjar nu att gala
[02:11.35]-Vem bryter löv av liljeträd?-
[02:15.12]Den döde ej längre hemma får vara
[02:18.21]-I fröjden eder alla dagar-
[02:20.66]--
[02:21.31]Och jungfrun steg upp och tog på sina skor
[02:24.56]-Vem bryter löv av liljeträd?-
[02:27.49]och följde sen honom över långan skog
[02:30.25]-I fröjden eder alla dagar-
[02:33.95]--
[02:59.39]Och när som de kommo till gravogård
[03:02.12]-Vem bryter löv av liljeträd?-
[03:05.01]då börja' försvinna hans fagergula hår
[03:08.42]-I fröjden eder alla dagar-
[03:11.18]--
[03:11.74]"Och se sköna jungfru, hur månen upprann!"
[03:14.63]-Vem bryter löv av liljeträd?-
[03:17.68]Så hasteligt den ungersvenen från henne försvann
[03:20.81]-I fröjden eder alla dagar-
[03:24.02]--
[03:24.75]Då satt hon sig ner allt uppå hans grav:
[03:27.68]-Vem bryter löv av liljeträd?-
[03:30.53]"Och här skall jag sitta, tills döden mig tar!"
[03:33.86]-I fröjden eder alla dagar-
[03:36.42]--
[03:37.35]Då hördes svara den ungersven:
[03:40.15]-Vem bryter löv av liljeträd?-
[03:43.57]"Och hör du, liten Kerstin, gå hem igen!"
[03:47.18]-I fröjden eder alla dagar-
[03:49.54]--
[03:50.68]"För var och en tår som du fäller på jord
[03:52.75]-Vem bryter löv av liljeträd?-
[03:56.49]min kista hon bliver full utav blod"
[03:59.21]-I fröjden eder alla dagar-
[04:02.74]--
[04:03.19]"Men var och en gång du i hjärtat är glad,
[04:05.86]-Vem bryter löv av liljeträd?-
[04:08.83]min kista hon bliver så full av rosors blad"
[04:12.16]-I fröjden eder alla dagar-
[04:15.30]--