FANDOM

1,940,331 Pages

[00:22.97]Hör mullret av två bockar, som hela himlen välver
[00:26.38]Mullrets toner lockar när jordens stenar skälver
[00:30.12]Hör Gjallarhornet kallar var kämpe till sin rätt
[00:34.27]på marken byggd av skallar av den ondska jord beträtt
[00:38.78]--
[00:53.53]Stöd oss Tor till liv och lem
[00:57.15]Vig vår härd
[00:59.09]skydda gård och hem
[01:00.84]för den som tecknet bär
[01:04.46]Tor Hej!
[01:06.58]Tor Hej!
[01:08.24]Tor Hej!
[01:09.99]Tor Hej!

[01:11.94]När Tor med armen slungar, sin hammare med kraft
[01:15.39]En blixt från himlen ljungar, det ryker från dess skaft
[01:18.56]Se blod och ben sig böjer, för styrkan guden har
[01:22.96]Nåde de som dröjer, till ingenting finns kvar
[01:27.47]--
[01:42.06]Stöd oss Tor till liv och lem
[01:45.27]Vig vår härd
[01:47.55]skydda gård och hem
[01:49.34]för den som tecknet bär
[01:52.63]Tor Hej!
[01:54.70]Tor Hej!
[01:56.73]Tor Hej!
[01:58.60]Tor Hej!

[02:00.44]Hör Odins korpar skrika, var aldrig nöjd och trygg
[02:03.69]Se alla står där lika, bakom en och samma rygg
[02:07.03]Med gudens kraft och styrka, skall ondskan malas ned
[02:11.71]och sanna krafter dyrka, den arm som ger oss fred
[02:15.65]--
[02:30.07]Stöd oss Tor till liv och lem
[02:33.73]Vig vår härd
[02:35.52]skydda gård och hem
[02:37.67]för den som tecknet bär
[02:40.96]Tor Hej!
[02:42.96]Tor Hej!
[02:44.62]Tor Hej!
[02:46.53]Tor Hej!

[02:48.19]Jag sa Tor Hej!
[02:50.06]Tor Hej!
[02:52.18]Tor Hej!
[02:53.40]Tor Heeeeeeeeej!