FANDOM

1,940,000 Pages

[00:00.01]--
[00:28.95]Om du inte vet nå't, vad vet jag då?
[00:30.41]Om du inte vet nå't, vad vet jag?
[00:32.08]Om du inte vet nå't, vad vet jag då?
[00:33.95]Om du inte vet nå't, vad vet jag?
[00:35.73]--
[00:36.10]Om du skulle veta vad jag visste
[00:37.92]Om du skulle veta vad jag vet
[00:39.47]Om du skulle veta vad jag visste
[00:41.34]Om du skulle veta en hemlighet
[00:43.00]--
[00:58.79]Vill du inte veta vad jag vet då?
[01:00.47]Vill du inte veta vad jag vet?
[01:02.46]Vill du inte veta vad jag vet då?
[01:04.33]Vill du inte veta en hemlighet?
[01:06.15]-
[01:06.40]Nej, det får du inte. Nej, jag tiger
[01:08.07]Nej, det får du inte, inte alls.
[01:09.57]Nej, det får du inte. Nej, jag tiger
[01:11.60]Nej, det får du inte. Jag är tyst
[01:13.38]--
[01:28.90]Nu vill jag berätta vad jag vet, åh
[01:30.61]Nu vill jag berätta vad jag vet
[01:31.99]Nu vill jag berätta vad jag vet, åh
[01:34.22]Nu vill jag berätta en hemlighet
[01:35.72]--
[01:37.35]Om du skulle höra nå'n som sa nå't
[01:38.20]Om du skulle höra nå'n som sa
[01:39.95]Om du skulle höra nå'n som sa nå't
[01:41.74]Om du skulle höra't, var det inte jag
[01:42.91]--
[02:00.07]Om du inte vet nå't, vad vet jag då?
[02:01.29]Om du skulle veta vad jag visste
[02:02.88]Vill du inte veta vad jag vet då?
[02:04.54]Nej, det får du inte. Jag är tyst
[02:06.01]--