FANDOM

1,941,227 Pages

[00:49.85]Se eggen glimma underbart, idag är du den näste
[00:54.36]Bleka skuggan sveper snart ditt huvud från dess fäste

[00:58.66]Ååh, så underbart
[01:01.02]att dansa under månens sken
[01:02.97]Deus misericordia
[01:05.28]att gå på dödas ben

[01:07.80]Huggen haglar fast och rappt och ingen kan stå över
[01:11.71]Först du föds, du lever knappt och ingen dig behöver

[01:16.54]Ååh, så underbart
[01:18.74]att hoppa runt och leka
[01:20.93]Deus misericordia
[01:23.04]bland skallar i en hög

[01:42.93]Svarta natten kväver allt och alla är vi lika
[01:46.82]Ögonhålor glimmar kallt på fattiga som rika

[01:51.46]Ååh, så underbart
[01:53.85]Skriken redan skallar
[01:56.04]Deus misericordia
[01:57.99]på ödets tomma väg

[02:00.72]I stallarna står djur och skriker, ingen finns som matar
[02:04.45]Fattigstuga, gård för riker, döden ingen ratar

[02:09.14]Ååh, så underbart
[02:11.41]bland multnande bårar
[02:14.10]Deus misericordia
[02:15.77]att dansa med sig själv

[02:35.56]Höj ditt stop och häv det ned, ja sluka hela kannan
[02:39.67]Finns där ingen strax bredvid, så skåla med nå'n annan

[02:43.89]Ååh, så underbart
[02:46.21]att dansa uti aska
[02:48.28]Deus misericordia
[02:50.43]att dansa mol allén

[02:52.79]Drick dig lycklig arma sate, det låterur min svullna trut
[02:56.93]Halsen full av boss nate, livet tar ju ändå slut

[03:00.67]Ååh, så underbart
[03:03.59]kistor och tårar
[03:05.91]Deus misericordia
[03:07.49]bland trasor och brustna lås

[03:10.01]Dödens käftar river svårt, de river svårt som hunger
[03:13.42]Rycker bort allt som är vårt, gammal såsom unger

[03:18.31]Ååh, så underbart
[03:20.38]med kvidande läten
[03:22.53]Deus misericordia
[03:24.43]med senor, blod och ben

[03:44.04]Spruckna tungan, hesa rop, ingen står att finna
[03:52.37]Jag dricker dödens svarta stop, för mig skall ingen minnas

[04:05.08]Deus misericordia
[04:08.86]Ingen står att finna
[04:10.61]Deus misericordia
[04:12.76]För mig skall ingen minnas