FANDOM

2,039,091 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Dümb

This song is by Magma and appears on the album Šlağ Tanƶ (2015).


Ẁoreï sün dö ẁoreï
Ẁoreï dö sïn doẁëhr
Ẁoreï sün dö ẁoreï
Ẁoreï dö sïn doẁëhr
Ẁilëhndö   šlakëhndö
Ümürï sün döẁéhr
Ẁïlëhndö   slakëhndö
Doẁëh reï šlakëhn ẁëhrd
Ü ẁoreï sïn dö ẁoreï              Ïhn sïn sï ẁilïhn
Dö ẁoreï sïn dö ẁoreï             siẁïlï ẁilïhn siẁïlï ẁilïhn
Sïn doẁëhr sün dö ẁoreï           Ïhn sïn sï ẁilïhn sï ẁilïhn
Ẁorïtsoï sün dö ẁoreï             siẁïlï ẁilïhn siẁïlï ẁilïhn
Ẁoreï !!!                         Ïhn sïn sï ẁilïhn siẁïlï ẁilïhn
                                  Ïhn sïn sï ẁilïhn siẁïlï ẁilïhn
          Hël doẁëloï
          Ëss ẁöhl hiïss...loïn
          Štëhn Tëhdëhnn !
          Hëh ïss ï loïn
          Ẁoreï ïlï üss

Dᴧëm Dᴧëm Dᴧëm Dᴧëm Dᴧëm Dᴧëm Dᴧëm
          ô eï a ëh
Ẁoreï sün dö ẁoreï
Döẁëhr döẁëhr dö sïn
Ẁoreï sün dö ẁoreï
Döẁëhr döẁëhr dö sïn
Döẁëhr döẁëhr dö sïn
Dö Sïn !

Sïn sï ẁilïhn siẁïlï ẁilïhn
Sï ẁilïn
Sï ẁileuhn
Seẁëhlë ẁëlëhn
Seẁeulëhn
Seẁëhlë ẁëlëhn
Seẁilïhn
Siẁïlï ẁilïhn sï ẁilïhn
Siẁïlï ẁilïhn sï ẁilïhn
Siẁïlï ẁilïhn sï ẁilïhn

External links