FANDOM

2,006,538 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Ïss Ẁalomëhn D/ëm

This song is by Magma and appears on the album Rïah Sahïltaahk (2014).

[Ad libitum]
Ẁalomëhn D/ëm

Ẁir ! Zaï Döhn ! Ẁir ! Zaï ! ...
La nature se moque

Sïn rï sïn rï sïn rï sïn rï
Soẁilë ẁïnd/ë Ï/ëm soẁilë ẁïnd/ë sï Ï/ëm
Soẁilë ẁïnd/ë sowilë ẁïnd/ë sï Ï/ëm
[Contre-chant]
Sin rin sin rin dëhn sü wah dïhn

Sïn rï sïn rï sïn rï sïn rï
Kobaïa somewa
Tendeï Ẁalomëhn D/ëm
Tendeï köbah
Tendeï sïhn Kobaïa

Sïn rï Tï böš ! (2x)
Sïnh !

Ẁorïtstoh iëhn d/ë ẁërissï (3x)
Ẁorïtstoh iëhn d/ë

External links