FANDOM

1,977,371 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Durga Pancharatnam

This song is by M.S.Subbulakshmi.

Tey dhyana yoganu gathaa pashyan
Thwaameva deveem swagunair nigoodham
Thwameva sakktihi parameshwarasya
Mam pahi sarveshwari moksha dhatri

Devatma sakktihi sruthivakya gita
Maharshi lokasya pura prasanna
Guhaa param vyoma sada pratistha
Mam pahi sarveshwari moksha dhatri

Paraasya saktihi vividhaiva shruyase
Swethashwa vakyoti that devi durge
Swabavikee gyana palakriya te
Mam pahi sarveshwari moksha dhatri

Devatma shaptena shivatma bhoota
Yathkoorma vayavya vacho vivruthya
Thwam pasha vichcheda karie prasidda
Mam pahi sarveshwari moksha dhatri

Thwam brahma puchcha vividha mayuri
Brahmma prathishtasi upadishta gita
Gyna swarupatmaa-dayakhilanaam
Mam pahi sarveshwari moksha dhatri

External links