FANDOM

1,999,870 Pages

Sai3 gaai3 hou2 zeong6 zim6 do6 zeon3 hak1 am3
Mun5 ngaan5 zung2 si6 caan4 bou6 zeoi6 sing3
Si6 wut6 zoi6 bui6 lei5 cung1 cik1 ze5 go3 dei6 daai3
Oi3 sam1 zou2 bat1 fuk6 gin3
Dou3 cyu3 fan1 lyun6, zin3 dau3 sing1 bat1 tyun5
Gok3 gwok3 cung1 dat6, sau4 han6 zaap6 git3
Hok6 haau6 bei6 si6 zok3 ceong1 sau2 faat3 sit3 lou6 ging3
Haai4 zi2 kap1 paau1 hei3 jyu1 syut3 dei6

Zik6 gok3 ze5 mut6 sai3 zing3 zoi6 mui5 miu5 lai1 kan5
Fau4 wa4 koi3 seong5 jim2 sik1
Zi2 zi1 zeon6 lik6 loi4 zang1 zeoi2 fung1 zuk1
Jing4 mei6 caat3 gok3 heong2 zung1?
Si3 sai3 sam1 hon3 zoi4 wui5 sing2 gok3
Si4 gan3 ji5 dou3 liu5 bit6 gai3 zuk6 wan6 ngok6
Jeok6 jin6 zoi6 sap6 gaa3 gau3 zyu2 zoi3 gong3 lam4 dou3
Nang4 min6 deoi3 zyu2 ma3? syut3 mou4 fui3 ba6?

Ja5 heoi2 tin1 dei6 zim6 zim6 bin3 fui1 am3
Keok3 gang3 bat1 jyun6 jiu4 tau4 zi6 taan3
Jyun6 mong6 si6 jung6 oi3 sam1 ze1 koi3 gwo3 han6 ji3
Zeoi3 zung1 zaau2 dou2 sin6 mei5
Sai3 gaai3 bun2 si6 zou6 mat6 zyu2 sam1 hyut3
Mun5 jau5 fung1 sing6 kei4 miu6 zeon6 gin3
Daan6 jyun6 zoi6 waai6 tau3 bat1 ham1 ze5 sai3 doi6 leoi5
Wui4 gwai1 zyu2 jan1 din2 dik1 cyun4 jyun4

Zik6 gok3 ze5 mut6 sai3 zing3 zoi6 mui5 miu5 lai1 kan5
Fau4 wa4 koi3 seong5 jim2 sik1
Zi2 zi1 zeon6 lik6 loi4 zang1 zeoi2 fung1 zuk1
Jing4 mei6 caat3 gok3 heong2 zung1?
Si3 sai3 sam1 hon3 zoi4 wui5 sing2 gok3
Si4 gan3 ji5 dou3 liu5 bit6 gai3 zuk6 wan6 ngok6
Jeok6 jin6 zoi6 sap6 gaa3 gau3 zyu2 zoi3 gong3 lam4 dou3
Nang4 min6 deoi3 zyu2 ma3? syut3 mou4 fui3 ba6?

Zau6 syun3 ze5 mut6 sai3 zing3 zoi6 mui5 miu5 lai1 kan5
San4 jing4 gyun3 gu3 oi3 sik1
Jing1 heoi2 jat6 hau6 san4 zung1 bit1 zeong2 gun2
Sing4 zau6 wo4 ping4 gwok3 dou6
Jau5 ze5 hei1 kei3 loi4 mui5 tin1 gan2 gei3
Sau4 seoi5 jyu5 kwan3 nou5 bin6 faa3 zok3 dung6 lik6
Zuk6 zim3 zoi6 waan6 bin3 sai3 gaan1 hon3 dou3 lou6 heong3
Zung4 si6 cing4 long5, ho2 gin3 san1 cyu5 gwong1, taai3 heong2 wong5