FANDOM

1,949,515 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Township Jive

This song is by Ladysmith Black Mambazo and appears on the album Two Worlds One Heart (1990).

Isuke makhaya lendaba kwamangala bazali, bathi
Engabe kwenzenjani na? Qu galela!
Ubogawula ubekhe ndoda
Woza siye township jive!
Isuke makhaya lendaba, nabaya bangena edolobheni
Kuthe kusenjalo, nabaya bewela uwlandle
Bavuma e London bathi township jive
Bavuma e New York bathi township jive
Jikelele wonke umhlaba bayavuma nase Russia
Bayavuma bathi township jive
Isuke makhaya lendaba. Isuke makhaya lendaba hololo
Let the music move you. Get your boots on
Do the gum boots dance. It's township jive time
Cothoza! Township jive. Tip toes dance. Township jive
Woza senze township jive. Don't hold back
Inkosi yathi enkosini yami
Hlala ngakwesokunene sami
Ukuze ngenze izitha zakho
Zibe yisenabelo sezinyawo zakho
Mbonge uJehova mphefumulo wami
Nako konke okuphakathi kimi
Makubonge igama lakhe elingcwele
Thina sangena, e Australia. Cothoza mfana
Thina. Township jive. Cothoza mfana
Thina sangena e New Zealand. Sangena e USA
Thina sangena e Europe. Thina sangena e Jalimani
Thina sangena e Spain
Wo siphuma le Mnambithi

Written by:

Ray Phiri, Joseph Shabalala

Source:

lyrics and song information scanned from booklet

External links