FANDOM

1,999,457 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Isikhathi Siyimali (Time Is Money)

This song is by Ladysmith Black Mambazo and appears on the album Two Worlds One Heart (1990).

Wadlala ngomsebenzi, mfowethu
Musa ukudlala ngomsebenzi
Ezinsukwini zabokhokho
Kwakulungile sasibusa
Sikhomba ngophakhathi
Sidla ngoludala
Kodwa namhlanje
Isikhathi siyimali
Yilowo nalawo uphiwe umsebenzi wakhe
Wena waqeketha izindaba zabanye
Ezakho zimi kanjani na?
Thulu ukhulumela futhi horn horn horn
Zindaba zabantu thula
Ukhulumela futhi
Zindaba zabantu horn horn horn
Time, my brother, time is money
In the days of today
Woza ngikuxoxeli indaba mfowethu
Nowadays, my brother, don't be naughty
Come next to me, my brother
I want to tell you a tale

Credits

Written by:

Joseph Shabalala

Source:

lyrics and song information scanned from booklet

External links