FANDOM

1,998,899 Pages

Ne plači
Te molam milo moe nemoj sega koga odam
Ne znaev
Deka tvoite solzi tolku mnogu možat da me bolat
Gušni me
I stopi me na tvoite race kako med
Goltni ja
I ovaa posledna i bolna misla na tebe

Zapri gi
Vo noḱva zvucive
Od nebo prateni za tebe od mene
Ne plači, ne plači i ne žali me
Jas ti zedov sѐ

Bidi mi
Večna svetlost na moive senki
Nemo što me sledat
I ne misli
Na ništo dobro moe
Koga seto dobro nosi samo taga

Zapri gi
Vo noḱva zvucive
Od nebo prateni za tebe od mene
Ne plači, ne plači i ne žali me
Jas ti zedov sѐ

Romanized PencilEdit

Ne plači
Te molam milo moe nemoj sega koga odam
Ne znaev
Deka tvoite solzi tolku mnogu možat da me bolat
Gušni me
I stopi me na tvoite race kako med
Goltni ja
I ovaa posledna i bolna misla na tebe

Zapri gi
Vo noḱva zvucive
Od nebo prateni za tebe od mene
Ne plači, ne plači i ne žali me
Jas ti zedov sѐ

Bidi mi
Večna svetlost na moive senki
Nemo što me sledat
I ne misli
Na ništo dobro moe
Koga seto dobro nosi samo taga

Zapri gi
Vo noḱva zvucive
Od nebo prateni za tebe od mene
Ne plači, ne plači i ne žali me
Jas ti zedov sѐ

Original (Macedonian) PencilEdit

Не плачи
Те молам мило мое немој сега кога одам
Не знаев
Дека твоите солзи толку многу можат да ме болат
Гушни ме
И стопи ме на твоите раце како мед
Голтни ја
И оваа последна и болна мисла на тебе

Запри ги
Во ноќва звуциве
Од небо пратени за тебе од мене
Не плачи, не плачи и не жали ме
Јас ти зедов сѐ

Биди ми
Вечна светлост на моиве сенки
Немо што ме следат
И не мисли
На ништо добро мое
Кога сето добро носи само тага

Запри ги
Во ноќва звуциве
Од небо пратени за тебе од мене
Не плачи, не плачи и не жали ме
Јас ти зедов сѐ