FANDOM

1,999,280 Pages

Jas znam deka e ova igra luda
Što se pamti
I deka bolkava vo moevo srce
Ne e grev

I se dodeka jas nokva peam
Topli doždovi vo mene leat, leat
Vo misli povtorno sum jas kaj tebe
Vo ona vreme koga ne bi te dala jas

Ne zaboravaj pod isto sonce stoime
Ne zaboravaj koj ne gleda od gore
Onoj miris vo rani utra koga ti me budeše
Vo mene toneše no,me nemaše
Ne zaboravaj

Jas znam, jas znam

Romanized PencilEdit

Jas znam deka e ova igra luda
Što se pamti
I deka bolkava vo moevo srce
Ne e grev

I se dodeka jas nokva peam
Topli doždovi vo mene leat, leat
Vo misli povtorno sum jas kaj tebe
Vo ona vreme koga ne bi te dala jas

Ne zaboravaj pod isto sonce stoime
Ne zaboravaj koj ne gleda od gore
Onoj miris vo rani utra koga ti me budeše
Vo mene toneše no,me nemaše
Ne zaboravaj

Jas znam, jas znam

Original (Macedonian) PencilEdit

Јас знам дека е ова игра луда
Што се памти
И дека болкава во моево срце
Не е грев

И се додека јас ноква пеам
Топли дождови во мене леат, леат
Во мисли повторно сум јас кај тебе
Во она време кога не би те дала јас

Не заборавај под исто сонце стоиме
Не заборавај кој не гледа од горе
Оној мирис во рани утра кога ти ме будеше
Во мене тонеше но,ме немаше
Не заборавај

Јас знам, јас знам