FANDOM

2,000,462 Pages

Od site malečki nešta
Ova najmnogu vredi
Od site golemi misli
Od cel moj svet
I koga nazad se vrtam
Ti si stalno tuka
Kako skriena senka
Tivok Božji cvet

Za sè što ti si mi dala
Od srce ti fala
Za seto minato vreme

Dona, Dona, Dona, Dona, Dona
Dona gledaj me
I nasmej se za mene

Dona, Dona, Dona, Dona, Dona
Moja sila, svetlost, sjaj
Me praviš silna znaj, o, Dona
Veruvaj, vo mene veruvaj

Od site malečki nešta
Ova najmnogu vredi
Od site golemi misli
Od cel moj svet
Znam komu pripaǵam
I kade toa radost me čeka
Odam do oblaci mali
Na biserni skali

Za sè što ti si mi dala
Od srce ti fala
Za seto minato vreme

Dona, Dona, Dona, Dona, Dona
Dona gledaj me
I nasmej se za mene

Dona, Dona, Dona, Dona, Dona
Moja sila, svetlost, sjaj
Me praviš silna znaj, o, Dona
Veruvaj, vo mene veruvaj

(Dona, Dona, Dona) Dona
Vo mene veruvaj

Romanized PencilEdit

Od site malečki nešta
Ova najmnogu vredi
Od site golemi misli
Od cel moj svet
I koga nazad se vrtam
Ti si stalno tuka
Kako skriena senka
Tivok Božji cvet

Za sè što ti si mi dala
Od srce ti fala
Za seto minato vreme

Dona, Dona, Dona, Dona, Dona
Dona gledaj me
I nasmej se za mene

Dona, Dona, Dona, Dona, Dona
Moja sila, svetlost, sjaj
Me praviš silna znaj, o, Dona
Veruvaj, vo mene veruvaj

Od site malečki nešta
Ova najmnogu vredi
Od site golemi misli
Od cel moj svet
Znam komu pripaǵam
I kade toa radost me čeka
Odam do oblaci mali
Na biserni skali

Za sè što ti si mi dala
Od srce ti fala
Za seto minato vreme

Dona, Dona, Dona, Dona, Dona
Dona gledaj me
I nasmej se za mene

Dona, Dona, Dona, Dona, Dona
Moja sila, svetlost, sjaj
Me praviš silna znaj, o, Dona
Veruvaj, vo mene veruvaj

(Dona, Dona, Dona) Dona
Vo mene veruvaj

Original (Macedonian) PencilEdit

Од сите малечки нешта
Ова најмногу вреди
Од сите големи мисли
Од цел мој свет
И кога назад се вртам
Ти си стално тука
Како скриена сенка
Тивок Божји цвет

За сè што ти си ми дала
Од срце ти фала
За сето минато време

Дона, Дона, Дона, Дона, Дона
Дона гледај ме
И насмеј се за мене

Дона, Дона, Дона, Дона, Дона
Моја сила, светлост, сјај
Ме правиш силна знај, о, Дона
Верувај, во мене верувај

Од сите малечки нешта
Ова најмногу вреди
Од сите големи мисли
Од цел мој свет
Знам кому припаѓам
И каде тоа радост ме чека
Одам до облаци мали
На бисерни скали

За сè што ти си ми дала
Од срце ти фала
За сето минато време

Дона, Дона, Дона, Дона, Дона
Дона гледај ме
И насмеј се за мене

Дона, Дона, Дона, Дона, Дона
Моја сила, светлост, сјај
Ме правиш силна знај, o, Дона
Верувај, во мене верувај

(Дона, Дона, Дона) Дона
Во мене верувај