FANDOM

1,999,570 Pages

Ako denot mi e noḱ
Od site noḱi ḱe se razdelam
Ako denot mi e noḱ
Od sekoj son jas ḱe se razbudam
Ḱe baram svetlina za da veruvam
Za sè ona što se budi
Vo mojot den nikogaš da ne zaspiva

Ako denot mi e noḱ
Ḱe skovam dzvezdena potkovica
Zošto denot mi e noḱ
A baram samo topla pernica
Koga denot mi e noḱ
So site zborovi jas ḱe sum skarana
Zborot štom se rodi
Toj po edna misla ḱe ubiva

Ako denot mi e noḱ
So topol glas jas ḱe te miluvam
Ḱe bidam kako mala ptica
I vo tvoi pregratki ḱe ti doletam
Ako denot mi e noḱ
Ḱe baram svetlo siva temnina
Zošto sreḱna jas ḱe bidam
Za sekoj den što vo noḱ se pretvora

Ako denot mi e noḱ
Nema da bide zošto taguvam
Vo sekoj den što ḱe e noḱ
Ḱe imam komu da se raduvam
Zošto denot mi e noḱ
A svetlost v temnina
Jas pak ke pronajdam
Za site noḱi jas ḱe peam
Što vo denovi ḱe se razleat

Ako denot mi e noḱ
So topol glas jas ḱe te miluvam
Ḱe bidam kako mala ptica
I vo tvoi pregratki ḱe ti doletam
Ako denot mi e noḱ
Ḱe baram svetlo siva temnina
Zošto sreḱna jas ḱe bidam
Za sekoj den što vo noḱ se pretvora

Romanized PencilEdit

Ako denot mi e noḱ
Od site noḱi ḱe se razdelam
Ako denot mi e noḱ
Od sekoj son jas ḱe se razbudam
Ḱe baram svetlina za da veruvam
Za sè ona što se budi
Vo mojot den nikogaš da ne zaspiva

Ako denot mi e noḱ
Ḱe skovam dzvezdena potkovica
Zošto denot mi e noḱ
A baram samo topla pernica
Koga denot mi e noḱ
So site zborovi jas ḱe sum skarana
Zborot štom se rodi
Toj po edna misla ḱe ubiva

Ako denot mi e noḱ
So topol glas jas ḱe te miluvam
Ḱe bidam kako mala ptica
I vo tvoi pregratki ḱe ti doletam
Ako denot mi e noḱ
Ḱe baram svetlo siva temnina
Zošto sreḱna jas ḱe bidam
Za sekoj den što vo noḱ se pretvora

Ako denot mi e noḱ
Nema da bide zošto taguvam
Vo sekoj den što ḱe e noḱ
Ḱe imam komu da se raduvam
Zošto denot mi e noḱ
A svetlost v temnina
Jas pak ke pronajdam
Za site noḱi jas ḱe peam
Što vo denovi ḱe se razleat

Ako denot mi e noḱ
So topol glas jas ḱe te miluvam
Ḱe bidam kako mala ptica
I vo tvoi pregratki ḱe ti doletam
Ako denot mi e noḱ
Ḱe baram svetlo siva temnina
Zošto sreḱna jas ḱe bidam
Za sekoj den što vo noḱ se pretvora

Original (Macedonian) PencilEdit

Ако денот ми е ноќ
Од сите ноќи ќе се разделам
Ако денот ми е ноќ
Од секој сон јас ќе се разбудам
Ќе барам светлина за да верувам
За сѐ она што се буди
Во мојот ден никогаш да не заспива

Ако денот ми е ноќ
Ќе сковам ѕвездена потковица
Зошто денот ми е ноќ
А барам само топла перница
Кога денот ми е ноќ
Со сите зборови јас ќе сум скарана
Зборот штом се роди
Тој по една мисла ќе убива

Ако денот ми е ноќ
Со топол глас јас ќе те милувам
Ќе бидам како мала птица
И во твои прегратки ќе ти долетам
Ако денот ми е ноќ
Ќе барам светло сива темнина
Зошто среќна јас ќе бидам
За секој ден што во ноќ се претвора

Ако денот ми е ноќ
Нема да биде зошто тагувам
Во секој ден што ќе е ноќ
Ќе имам кому да се радувам
Зошто денот ми е ноќ
А светлост в темнина
Јас пак ке пронајдам
За сите ноќи јас ќе пеам
Што во денови ќе се разлеат

Ако денот ми е ноќ
Со топол глас јас ќе те милувам
Ќе бидам како мала птица
И во твои прегратки ќе ти долетам
Ако денот ми е ноќ
Ќе барам светло сива темнина
Зошто среќна јас ќе бидам
За секој ден што во ноќ се претвора