Wikia

LyricWiki

Irene Papas:O! Gliki Mou Ear Lyrics

1,798,646pages on
this wiki
Talk0
Irene Papas
StarIconGreen
This song is performed by Irene Papas and appears on the album Rapsodies (1986).
Eranan ton tafon
e mirofori mira
lian proi elthouse.

thrinon sinekini
i panagnos sou Mitir,
Sou, Loge, nekrothentos.

Anekrazen i kori
thermos dakriroousa
ta splagxna kentoumeni

-Oh, gliki mou ear
glikitaton mou teknon
pou edi sou to kalos?

e genee pase
imno tin tafin sou
doksazousin, [kale mou]

-Oh, gliki mou ear etc

Around Wikia's network

Random Wiki