FANDOM

1,999,169 Pages

The Swedish title of this song is "Tova Och Konungen". The English translation is "Tova and the King".

SwedishEdit

Konung och Drottning de såto vid bord
-vore jag så fager som Tova lilla var
De talte så mycket skämtans ord
-för Tova var konungens frilla

Vi håller du med Tova men inte med mej
-vore jag så fager som Tova lilla var
Sju sönner med Tova men ingen med mej
-för Tova var konungens frilla

Drottningen sade till två svänner små
I gån till skogs huggen Tova lilla bål

I huggen nu ek i huggen nu ask
I huggen det träd som brinner fast

I huggen nu ask i huggen nu ek
I huggen det träd som brinner hett

Tova red på stoch och på stam
-vore jag så fager som Tova lilla var
Och konungen laddes med skäppen i land
-för Tova var konungens frilla

Tova red på snöviter sand
-vore jag så fager som Tova lilla var
Och konungen tog henne i sin famn
-för Tova var konungens frilla

Farväl kära drottning I haven ingen harm
I natt sover jag på konungens arm

Farväl kära Drottning I haven ingen kvida
I natt sover jag vid konungens sida

Ja vi skall åka till främmande land
och du blir allena på strand

Vi skall åka till främmande land
och du blir allena på strand
-för Tova var konungens frilla

Tova somna i Konungens famn
-vore jag så fager som Tova lilla var
Och vakna först i främmande land
-för Tova var konungens frilla

English translationEdit

The king and the queen sat by the table
- Oh, if I was as fair as little Tova was
They talked and they joked
- Because Tova was the King's mistress

What do you love about Tova but not about me
- Oh, if I was as fair as little Tova was
You have seven sons with Tova but none with me
- Because Tova was the King's mistress

The queen told two little servants
Go to the forest and make a stake for Tova

Now go cut down oak trees, now go cut down ash trees
Now go and cut down the tree that burns well

Now go cut down ash trees, now go cut down oak trees
Now go and cut down the tree that burns hot

Tova rode across the landscape
- Oh, if I was as fair as little Tova was
And the king came home from the seas
- Because Tova was the King's mistress

Tova rode on sand as white as snow
- Oh, if I was as fair as little Tova was
And the king embraced her
- Because Tova was the King's mistress

Farewell dear queen, feel no wrath
Tonight I'll fall asleep in the king's arms

Farewell dear queen, don't whine
Tonight I'll sleep by the king's side

Yes, we shall go to foreign lands
and you'll be alone on the shore

Yes, we shall go to foreign lands
and you'll be alone on the shore
- Because Tova was the King's mistress

Tova fell asleep in the arms of the King
- Oh, if I was as fair as little Tova was
And didn't wake up until she was in a foreign land
- Because Tova was the King's mistress