FANDOM

1,968,583 Pages

Friends and Kin PencilEdit

Friends and kinsfolk met to deliberate
To whom would they marry their kinswoman this year
Rosy youth
They deliberated
To whom would they marry their kinswoman this year

We want you to wed the king's son
Who has more gold than poor Roland has land
Rosy youth
Wed the king's son
Who has more gold than poor Roland has land

On Saturday and Sunday the bid was set
Monday and Tuesday we shall see what she gets
Rosy youth
The bid was set
Monday and Tuesday we shall see what she gets

On Wednesday and Thursday the wine was made
Friday and Saturday they drank to honour the day
Rosy youth
Wine was made
Friday and Saturday they drank to honour the day

They drank for days, they drank for two,
But the bride wouldn't to the chamber go
Rosy youth
They drank for two
But the bride wouldn't to the chamber go

They drank for days, they drank for three
But the bridal bed she refused to see
Rosy youth
They drank for three
But the bridal bed she refused to see

Then entered in a poor ship's hand
Dressed in a blue blouse both tattered and torn
Rosy youth
Poor ship's hand
Dressed in a blue blouse both tattered and torn

He stood at the table and he spoke
I see only masts and the places they go
Rosy youth
And he spoke
I see only masts and the places they go

And the maiden went up to the high loft
And ran down the path to the broad sea shore
Rosy youth
Went to the high loft
And ran down the path to the broad sea shore

She ran on the rocks, she tiptoed
But took great care to mind the blue waves below
Rosy youth
she tiptoed
But took great care to mind the blue waves below

And she was invited on board the ship
And there they lavished her with both mead and wine
Rosy youth
On board ship
And there they lavished her with both mead and wine

I see I see on your small white fingers
The wedding ring has not been there for long
Rosy youth
Small white fingers
The wedding ring has not been there for long

I see I see on your golden hair
That the bridal wreath was not there before yesterday
Rosy youth
Golden hair
That the bridal wreath was not there before yesterday

I see I see on your snow-white breasts
That small children they have not yet consoled
Rosy youth
Snow-white breasts
That small children they have not yet consoled

And now the maiden lays at poor Roland's side
She feels neither sorrow nor anguish
Rosy youth
At poor Roland's side
She feels neither sorrow nor anguish

Original (Swedish) PencilEdit

Vänner och fränder de lade om råd
Hur de skulle gifta bort sin fränka i år
Uti rosen
Lade om råd
Hur de skulle gifta bort sin fränka i år

Dig vill vi giva en kungason till man
Som haver mera guld än lille Roland haver land
Uti rosen
Kungason till man
Som haver mera guld än lille Roland haver land

Om lördan och söndan budet utgick
Om måndan och tisdan skull skådas vad hon fick
Uti rosen
Budet utgick
Om måndan och tisdan skull skådas vad hon fick

Om onsdan och torsdan blandades vin
Om fredan och lördan dracks hederdagen in
Uti rosen
Blandades vin
Om fredan och lördan dracks hedersdagen in

De drucko i dagar de drucko i två
Men inte ville bruden åt sängarne gå
Uti rosen
Drucko i två
Men inte ville bruden åt sängarne gå

De drucko i dagar de drucko i tre
Men inte ville bruden åt sängarne se
Uti rosen
Drucko i tre
Men inte ville bruden åt sängarne se

Då kom där in en liten sjödräng
Och han var allt klädd uti blå kjortelen
Uti rosen
Liten sjödräng
Och han var allt klädd uti blå kjortelen

Han ställde sig vid bordet och talade så
Jag ser endast masterna som där gå
Uti rosen
Talade så
Jag ser endast masterna som där gå

Så lyster det Jungfrun åt högan loftet gå
Så springer hon den vägen mot sjöastranden låg
Uti rosen
Högan loftet gå
Så springer hon den vägen mot sjöastranden låg

Hon sprang uppå stenar hon sprang uppå tå
Men aktade sig väl för böljorna de blå
Uti rosen
Sprang uppå tå
Men aktade sig väl för böljorna de blå

Så bjödo de henne i skeppet in
Och bjöd henne att dricka båd mjöd och vin
Uti rosen
Skeppet in
Och bjöd henne att dricka båd mjöd och vin

Jag ser jag ser på dina vita fingrar små
Att vigselring ej suttit på den förrän igår
Uti rosen
Vita fingrar små
Att vigselring ej suttit på den förrän igår

Jag ser jag ser på dnia guldgula hår
Att brudekrans ej suttit på dem förrän igår
Uti rosen
Guldgula hår
Att brudekrans ej suttit på dem förrän igår

Jag ser jag ser på dina snövita bröst
Att de ej har varit någon småbarnatröst
Uti rosen
Snövita bröst
Att de ej har varit någon småbarnatröst

Och Jungfrun hon lägger sig vid lille Rolands sida
Hon känner sig varken sorgsen eller kvida
Uti rosen
Lille Rolands sida
Hon känner sig varken sorgsen eller kvida