FANDOM

1,999,595 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Zinha

This song is by Cesária Évora and appears on the album Nha Sentimento (2009).

Bô oiá bô pai bô infrontá
Dze'm porquê bô ta trublá
Bô ca cometê asnêra
Nem bô ca tava pa sementêra
Tud menininha tarde ò ced
Ta desgraçá e gozá sem mêd

Bô oiá bô pai bô infrontá
Dze'm porquê bô ta trublá
Bô ca cometê asnêra
Nem bô ca tava pa sementêra
Tud menininha tarde ò ced
Ta desgraçá e gozá sem mêd

Ó Zinha
Pará saluce bô infrentá
Ó Zinha
Bô ca robá bô ca matá
Semp na juventude
Êss problema ta contcê
Menininha di Nôss Senhor
Oi c'ma ‘m crêb tcheu

Semp na juventude
Êss problema ta contcê
Menininha di Nôss Senhor
Oi c'ma ‘m crêb tcheu

Bô oiá bô pai bô infrontá
Dze'm porquê bô ta trublá
Bô ca cometê asnêra
Nem bô ca tava pa sementêra
Tud menininha tarde ò ced
Ta desgraçá e gozá sem mêd

Bô oiá bô pai bô infrontá
Dze'm porquê bô ta trublá
Bô ca cometê asnêra
Nem bô ca tava pa sementêra
Tud menininha tarde ò ced
Ta desgraçá e gozá sem mêd

Ó Zinha
Pará saluce bô infrentá
Ó Zinha
Bô ca robá bô ca matá
Semp na juventude
Êss problema ta contcê
Menininha di Nôss Senhor
Oi c'ma ‘m crêb tcheu

Semp na juventude
Êss problema ta contcê
Menininha di Nôss Senhor
Oi c'ma ‘m crêb tcheu

...

Bô oiá bô pai bô infrontá
Dze'm porquê bô ta trublá
Bô ca cometê asnêra
Nem bô ca tava pa sementêra
Tud menininha tarde ò ced
Ta desgraçá e gozá sem mêd

Bô oiá bô pai bô infrontá
Dze'm porquê bô ta trublá
Bô ca cometê asnêra
Nem bô ca tava pa sementêra
Tud menininha tarde ò ced
Ta desgraçá e gozá sem mêd

Ó Zinha
Pará saluce bô infrentá
Ó Zinha
Bô ca robá bô ca matá
Semp na juventude
Êss problema ta contcê
Menininha di Nôss Senhor
Oi c'ma ‘m crêb tcheu

Semp na juventude
Êss problema ta contcê
Menininha di Nôss Senhor
Oi c'ma ‘m crêb tcheu

Semp na juventude
Êss problema ta contcê
Menininha di Nôss Senhor
Oi c'ma ‘m crêb tcheu

Semp na juventude
Êss problema ta contcê
Menininha di Nôss Senhor
Oi c'ma ‘m crêb tcheu

External links