FANDOM

1,985,635 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Bo Ê Di Meu Cretcheu

This song is by Cesária Évora and appears on the album Cabo Verde (1997).

Bô ê di meu cretcheu
Lá na ceu
Ca bó dixam' pa mó djam crebo
Tão tcheu
Bô é di meu nha amôr
Ca bó dixam' qu'ess dôr
Qui tenem' ta sofrê

Bô ê di meu cretcheu
Lá na ceu
Ca bó dixam' pa mó djam crebo
Tão tcheu
Bô é di meu nha amôr
Ca bó dixam' qu'ess dôr
Qui tenem' ta sofrê

Bô bai bó dixam' tchorá
Ta tchorá sodade sô di bó
Pa mô bó bai sem dia
Sem dia di bem
Quê pa bô bem
Sêr nha noiva

Bô bai bó dixam' tchorá
Ta tchorá sodade sô di bó
Pa mô bó bai sem dia
Sem dia di bem
Quê pa bô bem
Sêr nha noiva

Bô ê di meu cretcheu
Lá na ceu
Ca bó dixam' pa mó djam crebo
Tão tcheu
Bô é di meu nha amôr
Ca bó dixam' qu'ess dôr
Qui tenem' ta sofrê

Bô bai bó dixam' tchorá
Ta tchorá sodade sô di bó
Pa mô bó bai sem dia
Sem dia di bem
Quê pa bô bem
Sêr nha noiva

Bô bai bó dixam' tchorá
Ta tchorá sodade sô di bó
Pa mô bó bai sem dia
Sem dia di bem
Quê pa bô bem
Sêr nha noiva

External links