FANDOM

1,952,851 Pages

StarIconGreen
LangIcon
M'ionam

This song is by Capercaillie and appears on the album Beautiful Wasteland (1998).

M'ionam air a ghille bheag

M'ionam air a ghille bheag
Cuin a bheir e gùn dhomh?
Cuin a bheir e còt'
Agus cleoc as a' bhùth dhomh?
M'ionam air a ghille bheag
Cuin a bheir e gùn dhomh?

Nuair dh'fhàsas e làidir
'S a dh'fhàgas e'n dùthaich

M'ionam air a ghille bheag
Cuin a bheir e gùn dhomh?
Cuin a bheir e còt'
Agus cleoc as a' bhùth dhomh?
M'ionam air a ghille bheag
Cuin a bheir e gùn dhomh?

M'ionam air a ghille bheag
Cuin a bheir e gùn dhomh?
Cuin a bheir e còt'
Agus cleoc as a' bhùth dhomh?
M'ionam air a ghille bheag
Cuin a bheir e gùn dhomh?

Bidh siùil ri croinn àrda
'S mo ghràdhsa ga stiùireadh

M'ionam air a ghille bheag
Cuin a bheir e gùn dhomh?
Cuin a bheir e còt'
Agus cleoc as a' bhùth dhomh?
M'ionam air a ghille bheag
Cuin a bheir e gùn dhomh?

Nuair ruigeas i na h-Innsean
Thig sìoda 'gam ionnsaigh

M'ionam air a ghille bheag
Cuin a bheir e gùn dhomh?
Cuin a bheir e còt'
Agus cleoc as a' bhùth dhomh?
M'ionam air a ghille bheag
Cuin a bheir e gùn dhomh?

M'ionam air a ghille bheag...

B'fhearr leam fhin gum beireadh an teile
'N teile dhe na heireagan
B'fhearr leam fhin gum beireadh an teile
Dh'eireagan Shleit am maireach
B'fhearr leam fhin gum beireadh an teile
'N teile dhe na heireagan
B'fhearr leam fhin gum beireadh an teile
Dh'eireagan Shleit am maireach

Gheibheadh tu fhein, a ghaoil an t-ugh
Gheibheadh tu fhein, a ghraidh an t-ugh
Gheibheadh tu fhein, a ghaoil an t-ugh
Nam beireadh na heireagan bana
Gheibheadh tu fhein, a ghaoil an t-ugh
Gheibheadh tu fhein, a ghraidh an t-ugh
Gheibheadh tu fhein, a ghaoil an t-ugh
Nam beireadh na heireagan bana

B'fhearr leam fhin gum beireadh an teile
'N teile dhe na heireagan
B'fhearr leam fhin gum beireadh an teile
Dh'eireagan Shleit am maireach
B'fhearr leam fhin gum beireadh an teile
'N teile dhe na heireagan
B'fhearr leam fhin gum beireadh an teile
Dh'eireagan Shleit am maireach

Gheibheadh tu fhein, a ghaoil an t-ugh
Gheibheadh tu fhein, a ghraidh an t-ugh
Gheibheadh tu fhein, a ghaoil an t-ugh
Nam beireadh na heireagan bana
Gheibheadh tu fhein, a ghaoil an t-ugh
Gheibheadh tu fhein, a ghraidh an t-ugh
Gheibheadh tu fhein, a ghaoil an t-ugh
Nam beireadh na heireagan bana

External links