FANDOM

1,999,092 Pages

Shitsui no dodoitsu wo sakebu mitai na
Zako wo kaki atsumete kabuku mitai na

Makkiina, kiina, kiina
Makkiina, kiina, kiina
Makkiina, kiina, kiina
Makkiina, ii na

Sukamu darasu ni makiina
Decchi agerare makiina
Bara wo chigitte makiina
Date otoko iza makiina