FANDOM

1,999,966 Pages

Hanikamiya no boku wa, katate ga shibireteru
Hanikamiya no kimi wa, katame ga tsubureteru
Hanikamiya no boku wa, ryouashi shibireteru
Hanikamiya no kimi wa, ryoumimi kikoenai

Aaa… Fuji yama takai…
Boku no apaato yori takai.
Aaa... Fuji yama takai
Kimi no hakaishi yori takai.

Hanikamiya no boku wa, atama wo marumeteru
Hanikamiya no kimi wa, atama ga kowareteru
Hanikamiya no boku wa, osake wa hatachi kara
Hanikamiya no kimi wa, ikiru no hatachi made

Aaa… Fuji yama takai…
Boku no apaato yori takai.
Aaa... Fuji yama takai
Kimi no hakaishi yori takai.