FANDOM

1,998,801 Pages

Ai-ai-ai-ai

(Guujiendogaran)
Keiwai nouwai
(Kanjigin dora)
Ai-ai-ai-ai
(Seiji hando karen)
Manbai goubai
(Meifu taidou)
Inshurin kouhai

Reimou meidou
Reimou meidou
(Ueinou ueinou ueinou ueinou)
Reimou meidou
Reimou meidou
(Ueinou ueinou ueinou ueinou)

Sen'ei tsuutatsu
Utsunomiko

Jouyou fuba
Mitabi shuusai
Sashou mahara biha
Rekka haito denshin

Reimou meidou
Reimou meidou
(Ueinou ueinou ueinou ueinou)
Reimou meidou
Reimou meidou
(Ueinou ueinou ueinou ueinou)

Reimou meidou
Reimou meidou
(Ueinou ueinou ueinou ueinou)
Reimou meidou
Reimou meidou
(Ueinou ueinou ueinou ueinou)

Tadori tsukita
Tada tsuyoi gokai ni
Fushimatsu na zanji

Mahora shijunka
Yamai tsugitaru
chi no yosenkairi

honokashizangi
hito oshii kimi yo
iku tabi deaou

eguritsukita
yamashii gokai ni
herikudaku ai ai ai ai ai ai

Ai-ai-ai-ai