Fandom

LyricWiki

Biezebaaze:Loetsebollekezoetse Lyrics

1,894,106pages on
this wiki
Add New Page
Talk2 Share
StarIconBronze
LangIcon
Loetsebollekezoetse

This song is by Biezebaaze.

'k è u liere kenne, oan de Veuruit in ne café.
Gij woar guul alliene, ik oa ne moat of draaie mee.
'k woare nog moar binne en 'k keek een beetse rond,
En 'k zag u ginter zitte, 'k krege 't woater in mijne mond.

Ge dronk van uwe kaffee en 'k zaaie :" jonges ezuu een lijf!".
'k moest iets onderneme, want ge woar veur maa.
'k wiste nie wa zegge, dat es van mijn gewente nie,
Moar 'k ben mij kome zette en 'k zaaie :" meiske, luistert hier!".

Scheetse, loetse, bolleke, zoetse,
Lieveke, schatse, boterkoekske,
Wilde mee maa trouwen oastemblieft?
Want scheetse, loetse, bolleke, zoetse,
Lieveke, schatse, boterkoekske,
'k è liever een vrouwe dan een lief!

G'èt mij zitte bekijke, van wa ne schûwen ès mij da,
Mee zijn gruute muile en zijnen tralala.
Moar ge moest uuk lache, ge vond et toch een beetse wijs,
En als ik û zag lache, zei ik :" jonges, w'èm hier prijs !

Scheetse, loetse, bolleke, zoetse,
Lieveke, schatse, boterkoekske,
Wilde mee maa trouwen oastemblieft?
Want scheetse, loetse, bolleke, zoetse,
Lieveke, schatse, boterkoekske,
'k è liever een vrouwe dan een lief!

En dienen avond es't ons algelijk gebeurd,
En vanaf toens krijge z' ons nuunt nemier uitien gescheurd.

We zijme nû al drij joar tuupe en 't goat precies nog goe,
't zal wel blijve duure, oam' alletwieë ons beste doen.
Moar 'k goa hout vasthaawe, ge weet nuunt, dat es woar.
Moar normaal gezien blaave'm altijd bij malkoar.

Scheetse, loetse, bolleke, zoetse,
Lieveke, schatse, boterkoekske,
Wilde mee maa trouwen oastemblieft?
Want scheetse, loetse, bolleke, zoetse,
Lieveke, schatse, boterkoekske,
'k è liever een vrouwe dan een lief!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.