FANDOM

1,998,829 Pages

StarIconViolet
LangIcon
Naprawde Nie Dzieje Sie Nic

This song is by Andrzej Sikorowski.

Czy zdanie okr¹g³e wypowiesz,
Czy ksiêgê m¹dr¹ napiszesz,
Bêdziesz zawsze mieæ w g³owie
Tê sam¹ pustkê i ciszê.

S³owo to zimny powiew
Nag³ego wiatru w przestworze;
mo¿e orzeŸwi ciê, ale
donik¹d dojÅ?æ nie pomo¿e.

ZwieÅ?æ ciê mo¿e ci¹gn¹cy ulicami t³um,
Wódka w parku wypita albo zachód s³oñca,
Lecz pamiêtaj: naprawdê nie dzieje siê nic
I nie stanie siê nic - a¿ do koñca.

Czy zdanie okr¹g³e wypowiesz,
Czy ksiêgê m¹dr¹ napiszesz,
Bêdziesz zawsze mieæ w g³owie
Tê sam¹ pustkê i ciszê.

Zaufaj tylko warg splotom,
Be³kotom niezrozumia³ym,
Gestom w pró¿ni zawis³ym,
Niedoskona³ym.

ZwieÅ?æ ciê mo¿e ci¹gn¹cy ulicami t³um,
Wódka w parku wypita albo zachód s³oñca,
Lecz pamiêtaj: naprawdê nie dzieje siê nic
I nie stanie siê nic - a¿ do koñca.

External links