FANDOM

1,999,129 Pages

aka rumo taguimaburi shitokuo togameraredo
naozari gosui no yoka tokeau yue nado naku

toki o nokosu oni nonadami
jibi no mamani

aa kakumo kedashi mure o naniyue kachiha dashide
ashiyubi sen ei naru tsumekoso kenin no kizu

toki o nokosu oni nonadami
jibi no mamani

mesuni yatsushita tabagarino tsunao furihodoite
geini ogotta konjiki no shigure furimidarete

koukio tayoru monoo
azakeru giwa nakaredo

souni yatsushita urabe no iyagoto furiotoshite
sasani morareta sadashiki hikari o furiharatte

anyao otosu mononi
hetsurau kiwa sara nashi

zanbu no umi kabaku no kawa obohosu ishunara adashi
rukei no umi nairi no kawa amaga mika ibitsunari