FANDOM

1,999,691 Pages

mina no inori ga mitama ni todoki
wazawai no me wa shinabite kareru

ubusuna no kumotsu omoshimesu mama ni
yasurakeshi nagi ni fushite uyabe

agameyo kono onkei wa subete no mono zo
osoreyo sono kegarahi wa kudoku de kiyomeru

mitama no koe ga watashi ni todoki
mino no shogyou ga yokareba minoru

ubusuna no kumotsu oboshimesu mama ni
satomura no tame ni fushite sonae

agameyo kono onkei wa subete no mono zo
osoreyo sono kegarahi wa kudoku de kiyomeru

nanjira no niego tada ako no tame ni
yomigaeru toki wo fushite inore

agame yo kono onkei wa watashi no mono zo
osore yo sono degarashi wa dounato wakatte yo
kami ni sashidasu inochi yo
sore wo watashi ni sasageyo mayowazu