FANDOM

1,998,711 Pages

hazure ni tsukamishi ichiru no nozomi
shizuku mo ukabu wa nada sura ayasu

ibitsu na toki yo tama yobaite

niesu ubugo chinuraru kimo ni
kori ga yurameite
kuyuru tama no kaesu manago yo
mohaya meiryo wa iranu

yobedomo kotaenu shijima no aware
utsuro na monuke no ubugi wo ayasu

ibitsu na toki yo tama yobaite

niesu ubugo chinuraru kimo ni
kori ga yurameite
kuyuru tama no kaesu manago yo
mohaya meiryo wa iranu

kaeru manago setsunaru kimo yo
izure hofuraraba
onaji koto zo kadofu niego yo
mohaya yuuryo wa iranu