FANDOM

1,994,234 Pages

gekkou murasu kai
shikkai yameru sai
danzai nogaru mai
yuru saji dan dan zen

zangai no yama ni sugari
ikuchiyo ni nageku
saka shiranari unzaikashou

gennou butte hae
shizu mari shizumu gai
daraku no dakki dai
yuru meji dan dan zen

konsai no sata ni mitari
jinkan no iryoku
sakashima nari waga ga maku to wa

(ran geki san) na wo karite
(ran geki san) nasu todoku
(ran geki san) kagi maite
(ran geki san) shinadareru
keisei jukkon no kui

soko na masurao ya douka hanashite tamore
kakaru taoyame ni koku na shiuchi to miraba

(ran geki san) nai arite
(ran geki san) nasu todoku
(ran geki san) yare yagate
(ran geki san) unadareru
keisei shinnen no gai