FANDOM

1,998,799 Pages

nagare nagarete sure chigau
tabiudotachi wo shoite
nani wa nakutomo zezekasegi
hakurou wa tsurai yo

ano yama no jiisama ga
yanya keese to donaru
tamageta na messou mone
sore wa karasu no shiwaza

asa kara ban made hotohoto
saboru hima mo nashi

kyou mo kyou tote akuseku to
yamaimo atsume kureru
kyou no kurama no daitengu
kogaru mo haruka yo

ano mura no otome wa
koppa ine to hayasu
soryanai yo mutai na
wari wo kuu no wa iya ja

nukarete torarete hotohoto
tengu marumouke

makarete shikarete hotohoto
asu wa docchi darou