FANDOM

1,998,990 Pages

yuki sugu nakimi no mure wo
tobari ga kuro ni someru
kureru mo arishiyo wa kaeri wa senu to

tatoeba norasaru rutote
yowai wa dare mo shirazu
asu ni mo chiri yuku wagami to mou

tomaredo sugosedo kasa naru ga mama
tadorishi michinari
nokoru mo no ga aru naraba kui nagara
toburau made

aa kajitsu wa ana no umi
sasuredo mo tsumorite sen ni kawaru

moyuredo kareredo kasa naru ga mama
tadorishi michinari
nokosu mo no ga aru naraba emi nagara
hana wo tamukeru